Bygdegården

Här kan du läsa om Saleby bygdegård och vad den har att erbjuda dig. Vi i Saleby bygdegårdsförening ordnar varje år ett antal aktiviteter som ska passa såväl stora som små.

Saleby bygdegård är till för allmänheten och kan ta emot 250 besökare. Här finns en stor sal för de större festerna, en liten sal för möten och dylikt och en källarlokal som även den lämpar sig för mindre fester och möten.

Är du intresserad av att hyra? Kontakta våra vaktmästare. Du hittar namn och telefonnummer under rubriken Bokning.

Saleby bygdegård

Saleby bygdegård

Bygdegården bärs upp av i huvudsak ideella insatser från bygdens folk och ger möjlighet till gemenskap, fest, kunskap och kultur. Vår målsättning är att göra bygdegården till en samlingsplats för både ung och gammal, där alla känner sig välkomna.

Stora salen – Här finns plats att duka för ca 140 personer

Kommentera