Styrelsen

Medlemmar 2021

Ordförande
Henrik Lainla

Vice ordförande
Maria Joelsson

Sekreterare
Anitha Larsson

Kassör
Magnus Fors

Ledamöter
Peder Andersson
Jonas Tigerberg
Lars Olofsson
Maria Joelsson
Sandra Forsbom

Suppleanter
Håkan Larsson ( suppl)
Tommy Rydberg ( suppl)
Emma Öberg (suppl)
Viktor Josefsson (suppl)

Aktivitetskommittén
Sammankallande Sandra Forsbom
Emma Öberg
Viktor Josefsson
Maria Joelsson

Byggnadskommittén
Sammankallande Peder Andersson
Alf Cederbom
Leif Saleryd
Bosse Lundgren
Ragnar Eriksson

Valberedning
vakant

Brandskyddsansvarig
Peder Andersson

Revisorer
Bertil Jonsson
Arne Ingemarsson

Uthyrning
Emma Öberg
Mobil: 073-513 77 37 (nås bäst med sms under dagtid)

Lämna ett svar