Styrelsen

Medlemmar 2024

Ordförande
Henrik Lainla

Vice ordförande
Pilhar Fors

Sekreterare
Anitha Larsson

Kassör
Magnus Fors

Ledamöter
Peder Andersson
Jonas Tigerberg
Petra Augustsson
Eva Karlsson
Pilhar Fors

Suppleanter
Håkan Larsson ( suppl)
Lars Olofsson (suppl)
Ulrika Säv (suppl)
Kjäll Svensson (suppl)

Aktivitetskommittén
Sammankallande Petra Augustsson
Jana Johansson
Eleonor Jokela
Eva Karlsson

Byggnadskommittén
Sammankallande Peder Andersson
Alf Cederbom
Leif Saleryd
Viktor Josefsson
Ragnar Eriksson

Valberedning
Petra Augustsson

Brandskyddsansvarig
Peder Andersson

Revisorer
Bertil Jonsson
Arne Ingemarsson

Uthyrning
Pilhar Fors
Mobil: 0702-10 95 04 (nås bäst med sms)

Lämna ett svar