Styrelsen

Medlemmar 2023

Ordförande
Henrik Lainla

Vice ordförande
Maria Joelsson

Sekreterare
Anitha Larsson

Kassör
Magnus Fors

Ledamöter
Peder Andersson
Jonas Tigerberg
Lars Olofsson
Maria Joelsson
Eva Karlsson
Pilhar Fors

Suppleanter
Håkan Larsson ( suppl)
Vakant ( suppl)
Viktor Josefsson (suppl)
Ulrika Säv (suppl)

Aktivitetskommittén
Sammankallande Maria Joelsson
Viktor Josefsson
Vakant

Byggnadskommittén
Sammankallande Peder Andersson
Alf Cederbom
Leif Saleryd
Viktor Josefsson
Ragnar Eriksson

Valberedning
Petra Augustsson

Brandskyddsansvarig
Peder Andersson

Revisorer
Bertil Jonsson
Arne Ingemarsson

Uthyrning
Pilhar Fors
Mobil: 0702-10 95 04 (nås bäst med sms)

Lämna ett svar