Styrelsen

Medlemmar 2022

Ordförande
Henrik Lainla

Vice ordförande
Maria Joelsson

Sekreterare
Anitha Larsson

Kassör
Magnus Fors

Ledamöter
Peder Andersson
Jonas Tigerberg
Lars Olofsson
Maria Joelsson
Sandra Forsbom
Emma Öberg

Suppleanter
Håkan Larsson ( suppl)
Tommy Rydberg ( suppl)
Viktor Josefsson (suppl)
Ulrika Säv (suppl)

Aktivitetskommittén
Sammankallande Sandra Forsbom
Emma Öberg
Viktor Josefsson
Maria Joelsson

Byggnadskommittén
Sammankallande Peder Andersson
Alf Cederbom
Leif Saleryd
Bosse Lundgren
Ragnar Eriksson

Valberedning
vakant

Brandskyddsansvarig
Peder Andersson

Revisorer
Bertil Jonsson
Arne Ingemarsson

Uthyrning
Pilhar Fors
Mobil: 0702-10 95 04 (nås bäst med sms)

Lämna ett svar